1. Introducció a les instal·lacions audiovisuals

1.2. Tipologies

Hem dividit el camp de les instal·lacions audiovisuals en tres categories bàsiques, la qual cosa ens ha permès organitzar el temari i els continguts d’aquesta assignatura.

Una d’aquestes categories, a l’apartat «Videoinstal·lacions», es caracteritza per l’ús d’elements de vídeo per a la seva construcció, mentre que la segona, a l’apartat «Llum, so, moviment i espai», descriu una tipologia basada en la llum, l’espai i l’ús d’elements cinètics. A la categoria «Interactivitat» s’hi descriuen aquelles tipologies d’instal·lació on la participació del públic –bé sigui mitjançant interacció digital o analògica– hi juga un paper clau. Aquestes categories no són divisòries ni estanques, ja que permeten hibridació entre si i, també, la incorporació d’elements nous.

En tots tres apartats podrem trobar multitud de tipologies diferents, en funció de les seves característiques o especificitats definitòries, però no exclusives, que ens ajuden a definir un cert tipus d’agrupacions: mida de la instal·lació, elements tècnics, elements artístics, format expositiu, mitjà o suport expositiu, espai expositiu, elements d’interacció dades-instal·lació / persona-instal·lació, etc.

Taula 1. Tipologia

Videoinstal·lacions
(format expositiu)
 • Instal·lacions immersives.
 • Instal·lacions de realitat virtual.
 • Instal·lacions de realitat augmentada.
 • Instal·lació audiovisual sobre suport de pantalla.
 • Instal·lació audiovisual sobre espai o suports volumètrics / mapping.
 • Instal·lació interactiva sobre suport de pantalla.
 • Instal·lació interactiva sobre espai o suports volumètrics.
 • Media arquitectura / Media facade.
 • Instal·lació de dades.
 • Hologrames / Pepper’s ghost.
 • Paret interactiva.
 • Terra interactiu.
Llum, so, moviment i espai
 • Instal·lació d’art lumínic.
 • Instal·lació d’art sonor.
 • Instal·lació immersiva de llum i so.
 • Escultura de llum.
 • Espai figital.
Component d’interacció
 • Instal·lació interactiva.
 • Instal·lació reactiva.
 • Instal·lació de visualització / sonificació de dades.
 • Interacció física persona-màquina.
 • Interacció biomètrica persona-màquina.
 • Instal·lació monousuari.
 • Instal·lació multiusuari.