2. Videoinstal·lacions

2.6. Gràfics procedurals. Data viz i creative coding

Una de les tècniques més esteses en l’art digital contemporani és el grafisme generatiu, entès com un conjunt de tècniques computacionals per generar imatges o formes a partir de regles o patrons establerts per l’artista. Això permet als creadors crear gràfics complexos i visuals amb uns grans nivells de precisió i control.

Tot i que podem traçar antecedents històrics d’art procedural no basat en la computació (Sol Lewitt, John Cage, Fluxus…), el grafisme procedural d’avui en dia seria impensable sense un conjunt de tècniques basades en la codificació de programari. A aquest conjunt de tècniques se l’ha acabat anomenant creative coding, i fa referència als usos artístics del codi.

Vídeo 21. Sol Lewitt. «2 minutos de arte»
Font: https://www.youtube.com/watch?v=or-XEv49SWs&ab_channel=LS%2FGaler%C3%ADa

Vídeo 22. Documental sobre l’exposició de Sol LeWitt, 17 Wall Drawings. 1970-2015 (Fundación Botín)
Font: https://www.youtube.com/watch?v=hn_1RSmiC70

Un dels llenguatges de programació més utilitzats per crear gràfics procedurals és Processing, un llenguatge basat en Java que està dissenyat específicament per a la creació de gràfics en temps real, i que fou desenvolupat per Ben Fry i Casey Reas al MIT MediaLab, sota la supervisió de John Maeda. Altres llenguatges comunament utilitzats inclouen OpenFrameworks, Cinder, P5JS, Nannou… Tots aquests llenguatges fan servir conceptes matemàtics per crear gràfics complexos i animacions.

Dins de l’àmbit del creative coding, un nombre creixent d’artistes expressen les seves inquietuds i els seus llenguatges gràcies a aquests conjunts de tècniques.

Dins de la fornada d’artistes actuals, caldria destacar:

Una subdisciplina de rellevància especial dins del creative coding és el data viz o la visualització de dades. La visualització de dades és una disciplina que s’ha desenvolupat en les últimes dècades amb l’objectiu de transformar dades numèriques en informació visual per facilitar-ne la comprensió i la interpretació per part dels humans. Això permet extreure informació valuosa de les dades i millorar la presa de decisions en àmbits com la ciència, la tecnologia i les finances.

En l’àmbit artístic, la visualització de dades també ha trobat un lloc destacat, ja que permet crear obres d’art que combinen l’estètica amb la informació.

Alguns dels artistes més rellevants de l’àmbit de la visualització de dades són Rafael Lozano-Hemmer, Ryoji Ikeda o Refik Anadol.

Com hem vist, doncs, la visualització artística de dades té un gran potencial per a la creació d’obres d’art que són a la vegada estètiques i informatives. Això permet als artistes utilitzar dades de fonts diverses per crear obres que són visuals i conceptuals al mateix temps. A més, aquesta disciplina permet explorar preguntes complexes sobre la realitat i la percepció humana, i ofereix als artistes eines per crear experiències immersives per al públic.