2. Videoinstal·lacions

2.9. Cas d’estudi: Mapping Telenoika Macau

2.9.3. Projecte creatiu

Desenvolupament narratiu

A partir del concepte de la peça, el material gràfic obtingut en la visita tècnica, la documentació històrica de la fase de documentació i la recerca de referents estètics, podem començar el desenvolupament narratiu de l’obra. Definim la conceptualització, l’estructura, el desenvolupament i el temps de les escenes i els nexes entre si. Analitzem i establim el ritme intern de les escenes, el ritme global de la peça i l’adequació entre la banda sonora i la imatge.

En el cas concret de Telenoika a Macau, el concepte d’encontros permetia establir diferents escenes per, a partir d’elements gràfics, transformar la façana de les ruïnes de St. Paul, representar diferents períodes històrics de la ciutat de Macau o de la mateixa façana, i explorar diferents tècniques de creació audiovisual, recursos de mapping i conceptes estètics.

Desenvolupament d’eines

Per les característiques tècniques del projecte, podem necessitar recórrer a eines custom de programari o al disseny i la construcció de peces d’enginyeria tècnica o d’elements decoratius.

Per a la projecció del mapping Encontros, Telenoika Mapping va haver de desenvolupar una eina de reproducció de vídeo i warping, ja que l’any del desenvolupament del projecte no existien aplicacions dedicades al mapping, com MadMapper o Resolume Arena. Eloi Maduell va desenvolupar una aplicació anomenada WarpMap per a aquest propòsit.

Creació de continguts visuals

És en aquest moment en el qual es materialitzaran les idees i els conceptes visuals amb la creació de continguts. Telenoika fa servir un llenguatge audiovisual basat en la sincronia audiovisual, per la qual cosa la creació de continguts visuals es treballa en diàleg constant amb la part de creació sonora.

Per a la creació de continguts del projecte de Macau, Telenoika va utilitzar eines estàndard de composició gràfica 2D i 3D, com After Effects i Cinema4D.

Podem veure exemples de creació de continguts visuals de diferents projectes executats per Telenoika.

Sonificació

En les fases prèvies de desenvolupament conceptual, estètic i narratiu s’ha establert el disseny sonor de la peça. És durant la sonificació que es materialitza el contingut de la banda sonora de l’espectacle: es creen els diferents elements de la banda sonora composta per música i efectes sonors.

En el cas de Telenoika, el diàleg entre la creació sonora i la creació visual és determinant per al desenvolupament del llenguatge sincrònic i la seva imatgeria audiovisual.

En els vídeos anteriors podem escoltar exemples de les diferents bandes sonores compostes per Telenoika Mapping.

Tests d’estrès de les eines

És interessant posar a prova les eines de programari i maquinari que es faran servir en el muntatge del projecte per analitzar-ne el rendiment i tenir marge de maniobra en cas que es requereixin modificacions o que es necessiti un maquinari amb més potència.

En el cas d’Encontros, es va establir una fase de proves per comprovar la robustesa del programari WarpMap i la potència de la computadora en la reproducció dels continguts audiovisuals.