3. Llum, so, moviment i espai

3.10. Cas d’estudi: Horizon, de Playmodes

3.10.2. Projecte tècnic

Plànols

Una vegada aprovat el projecte, cal treballar en la implantació definitiva dels materials, ja que volem definir el nombre exacte i la ubicació dels aparells, la llargada dels cablejats, els metres i els volums d’estructures d’arquitectura efímera, els càlculs de pesos, etc. També cal confeccionar els plànols de construcció de les arquitectures efímeres o dels elements escultòrics −si n’hi ha−, en el cas que vulguem externalitzar-ne la fabricació.

En l’exemple de l’apartat anterior «3.10.1. preprojecte» Horizon, de Playmodes, podeu veure com s’ha treballat el plànol definitiu d’implantació, amb els detalls del cablejat i la ubicació de les lluminàries, els altaveus i la pantalla a la figura 20.

Rider tècnic

Derivat del plànol d’implantació tècnica, hem de definir un rider tècnic. El rider o especificació tècnica és un llistat de materials específics en el qual es concreten les marques, els models, les potències i les característiques dels aparells i les estructures que necessitem.

Aquí podeu veure el rider tècnic que Playmodes demanava per a la peça Horizon:

Taula 2. Rider tècnic

Provided by the organization
 • 1x outdoors LED screen 18 x 3 m.
 • Video wiring.
 • Qualified video engineer.
 • 64x 1000 w RGB wash light fixtures.
 • DMX wiring32x wedge 1000 w speakers.
 • 1x line array stereo PA.
 • 2x 21” subwoofers (endfire setup).
 • Sound amplifiers and wiring for a 35 independent channels setup (DANTE).
 • Digital audio mixer for 35 channel output operation (DANTE) (Yamaha QL5).
 • Qualified audio engineer.
 • Control booth.
 • Setup/Rigging team.
Provided by Playmodes
 • 2x control computers.
 • Network switches and wiring.
 • Artnet/DMX interfaces.
 • 2x qualified multimedia engineers.

Coordinació amb els proveïdors

Una vegada definits la implantació sobre plànol i el rider tècnic, cal comparar amb els proveïdors la disponibilitat i el cost dels materials. Aquest és un procés de diàleg iteratiu: els proveïdors contesten amb un contrarider que inclou materials equivalents si no tenen els materials que es demanen, o ens ajuden a confeccionar el rider si no som especialistes en marques i models concrets d’aparells o estructures.

Si la instal·lació implica grans volums de material construïts per nosaltres mateixos, és possible que necessitem contractar el transport si no disposem d’un camió o una furgoneta. En aquest cas, cal tenir molt clar el cubicatge dels materials per tal que, a partir d’aquesta informació, les companyies de transport puguin determinar els vehicles adients.