3. Llum, so, moviment i espai

3.10. Cas d’estudi: Horizon, de Playmodes

3.10.3. Projecte creatiu

Després de resoldre els aspectes més tècnics i relacionats amb els proveïdors externs, hem de començar a treballar en el desenvolupament narratiu, i també en la creació audiovisual, si és que l’obra és de nova creació.

Desenvolupament narratiu

A partir del concepte inicial, despleguem les idees en una línia −o un arbre− de temps. Cada artista té una estratègia narrativa diferent, i inclús hi ha obres que no necessiten un desenvolupament narratiu. No obstant això, en la majoria de casos és necessari estructurar una escaleta narrativa atomitzada en escenes o comportaments, i també marcar les transicions entre escenes i definir la linealitat de la narració (podríem fer una obra no lineal en què l’encadenat d’escenes fos aleatori, per exemple). Totes aquestes qüestions s’han d’estudiar i s’han de definir en aquesta fase.

Desenvolupament d’eines

Si és el cas que el nostre projecte es basa en un programari creatiu fet per nosaltres mateixos, és en aquesta fase creativa que hem d’esmolar les eines per dissenyar els algoritmes que necessitem i crear les aplicacions que ens calen. Òbviament, depenent de la naturalesa del projecte, potser no és necessari crear eines de programari i podem, simplement, utilitzar paquets d’eines existents. En qualsevol cas, ens agradaria reforçar la idea que la programació creativa és una activitat tan artística com pintar o compondre música, i sovint són disciplines que es retroalimenten l’una a l’altra.

Per al projecte Horizon, Playmodes desenvolupà un conjunt d’eines que els permetien seqüenciar la llum física de manera coordinada i en continuïtat amb els píxels a una pantalla; a un simulador 3D en temps real, que també servia com a font visual per als continguts de la pantalla LED, i a un conjunt de sintetitzadors sonors que transformaven les dades de moviment i brillantor de la llum en so. També desenvolupà un conjunt de scripts per al programari de so Reaper, des del qual s’orquestrà la línia de temps final de la instal·lació.

Figura 22. Conjunt d’eines desenvolupat per Playmodes per al projecte Horizon (2021)
Font: Playmodes

Creació de continguts visuals

Una vegada hem esmolat les eines −en paral·lel al desenvolupament− hem de crear els continguts visuals o lumínics de la peça. Tot i que aquesta fase és només una d’entre les múltiples fases que conformen la producció de l’obra, és una de les més importants, ja que s’hi crea el que percebrà l’audiència com a substància de l’obra. És molt important trobar el temps i el focus necessaris per a aquesta tasca tan delicada, i procurar que els continguts creats siguin coherents amb el concepte que volem transmetre i amb l’espai que els acull.

En aquesta fase, i a partir del desenvolupament narratiu de la pissarra de Playmodes, s’anaren creant les diferents escenes mitjançant el programari propi desenvolupat pels artistes. Gràcies al simulador 3D construït pels artistes, es pogué anar veient la simulació dels resultats a l’espai durant el procés de creació.

Vídeo 62. Playmodes. Horizon-Simulador (2021)
Font: Playmodes

Creació sonora

Si l’obra és de nova creació i inclou un disseny sonor, cal compondre aquest disseny durant aquesta fase. Sovint és interessant col·laborar amb altres artistes músics per dur a terme aquesta tasca, sobretot si no ens veiem amb cor d’enfrontar-nos als processos de creació d’àudio. També podem explorar altres possibilitats, com la sonificació de les dades o la sonificació de la imatge, si ens atrevim a desenvolupar les eines de programari necessàries. Fins i tot pot ser que la banda sonora sigui el punt de partida −com en un videoclip− dels continguts visuals. En el món de la creativitat no hi ha normes; qualsevol estratègia és vàlida si ens ajuda a expressar-nos i a materialitzar els nostres conceptes!

Playmodes optà per l’estratègia de la sonificació de les dades i els píxels. En aquest cas, gràcies a les eines de síntesi sonora creades en la fase de desenvolupament de programari, usaren les dades DMX de control de la llum i la luminància dels píxels com a dades de control dels sintetitzadors d’àudio. D’aquesta manera, s’asseguraven una relació molt estreta entre els comportaments de la llum i els comportaments del so, tant en brillantor/volum com en posicionament espacial. En el camp estètic, doncs, el resultat és una banda sonora abstracta −basada en el drone i el noise−, que representa de manera molt precisa els moviments i comportaments de la llum.

Vídeo 63. Playmodes. Horizon-Sonificació (2021)
Font: Playmodes

Tests d’estrès de les eines

Un cop completades totes les fases de desenvolupament creatiu, és desitjable replicar la configuració tècnica dels ordinadors o reproductors multimèdia que farem servir a la instal·lació. Fer aquests tests de rendiment abans del muntatge definitiu ens ajudarà a identificar possibles problemes o mancances en els sistemes, i a posar-hi solució abans no sigui massa tard.