4. Interactivitat

4.2. Inventari d’interaccions digitals

4.2.1. Visió per computadora

Dins de l’àmbit de la interacció digital −que inclouria la interacció humà-màquina per mitjà de sensors, i la interacció màquina-màquina per mitjà de l’anàlisi de dades ambientals o remotes−, és interessant fer una mica d’inventari de les tecnologies i fonts de dades més populars, per tal d’alimentar la nostra imaginació i el nostre coneixement. Veurem, doncs, quines són les possibles tecnologies interactives que podrien integrar-se dins d’un disseny d’instal·lació audiovisual, començant per la visió per computadora.

Vídeo 67. Random International. Walk Through Rain Without Getting Wet | Rain Room at MoMA (2015)
Font: https://www.youtube.com/watch?v=7cem71cR0S0&ab_channel=Creators

Aquesta tecnologia consisteix en un conjunt de tècniques que, a partir de l’anàlisi d’imatges capturades per una càmera de vídeo (càmera web, càmera infraroja, càmera tèrmica, càmera amb LIDAR, etc.), ens permeten extreure informació rellevant d’aquestes imatges, com el posicionament dels objectes, la velocitat dels moviments o el reconeixement de patrons facials o posturals.

  • Tracking de coordenades 2D i 3D. Ens permet extreure les coordenades espacials en què es troben objectes o persones. La càmera Kinect n’és un bon exemple. A partir d’aquestes coordenades, es poden extreure altres dades que se’n deriven: direcció, velocitat, acceleració, distància entre objectes, etc.
  • Detecció de postures. A partir de l’anàlisi de patrons geomètrics dins de la imatge, es poden reconèixer postures corporals que activen efectes audiovisuals en el moment en què es detecten. Kinect també incorpora aquest tipus de funcionalitats.
  • Detecció de cares. De nou, l’anàlisi dels patrons geomètrics de la imatge permet arribar a detectar cares a partir de la mesura de les distàncies i proporcions entre ulls, boca, celles, nas, etc.
  • Tracking de color. Podem fer el seguiment dels colors específics dins d’una imatge i obtenir-ne les coordenades.