3. Llum, so, moviment i espai

3.1. Introducció: espai, abstracció, immersió

Com hem vist, el territori de la instal·lació audiovisual busca l’emancipació dels marcs quadrats de les pantalles convencionals integrant l’espai arquitectònic com a part de l’obra. Aquest fet és fins i tot més notori en les instal·lacions que, tot i ser audiovisuals, deixen de banda la tecnologia del vídeo per centrar-se en el recurs de la llum i el so, sense el suport de la imatge.

La naturalesa abstracta de la llum, i també els seus efectes psicològics, ofereix als artistes un mitjà suggeridor i evocador, més poètic que conceptual, i els permet treballar a fons un univers de sensacions i jocs perceptius.

En aquest context, l’arquitectura hi juga un paper fonamental, perquè ja no es tracta només d’un suport sobre el qual es pot projectar una imatge. L’arquitectura esdevé una part indestriable de l’obra i, com veurem, en molts casos es tracta de l’objecte en si mateix de les obres. És per això que pararem atenció a disciplines pròximes al disseny arquitectònic, com l’escenografia i les seves innovacions al llarg dels segles xx i xxi.

També veurem com, en molts casos, i atesa la naturalesa abstracta de la llum, el so esdevé el «narrador» de les obres −el portador del significat−, i serveix d’element estructurador, tant per mitjà de tècniques de sincronia audiovisual, com de narració figurativa o d’evocació emotiva. És per això que també posarem el focus en els desenvolupaments de la recerca musical i sonora al llarg dels segles xx i xxi, ja que poden resultar reveladors a l’hora de plantejar treballs vinculats amb el format de la instal·lació audiovisual.

En les instal·lacions contemporànies de llum i so és habitual fer servir la informàtica per orquestrar els diferents elements sonors, lumínics o cinètics de manera coherent. Estudiarem artistes contemporanis que usen virtuosament aquestes tècniques noves, i oferirem un seguit de recursos en línia que ens ajudaran a continuar expandint el nostre coneixement per tal d’assolir les competències necessàries per dissenyar i executar instal·lacions audiovisuals de llum i so.