3. Llum, so, moviment i espai

3.7. Light art

Els avenços tecnològics arran del descobriment de l’electricitat i el desenvolupament de les lluminàries artificials −com ara bombetes, neons o fibra òptica− ofereixen als artistes, per primera vegada, la possibilitat de treballar amb la llum com a matèria de la seva pròpia obra. Si al segle xix l’impressionisme volia representar la llum per mitjà de tècniques pictòriques, al segle xx ja és possible fer servir la llum com a «pintura», tot emancipant-se de la representació de la llum i usant-la com a eina per evocar i crear sensacions. Des de mitjan segle xx, un corrent artístic d’art lumínic s’ha anat fent un lloc cada cop més prominent dins de l’art contemporani.