2. Videoinstal·lacions

2.9. Cas d’estudi: Mapping Telenoika Macau

2.9.4. Feina on-site

Muntatge

Arriba el moment del muntatge dels equips tècnics. En funció de la mida i la complexitat tècnica de l’esdeveniment, el muntatge pot iniciar-se uns dies abans de la data de l’estrena. L’ideal és poder tenir, com a mínim, una jornada de muntatge i proves abans del xou. Per a aquest propòsit, s’han d’haver coordinat prèviament amb l’equip creatiu i amb els proveïdors de serveis el dia, el lloc i l’hora de la recepció del material i del muntatge, per tenir els continguts audiovisuals definitius del xou.

A Macau, es va disposar d’unes jornades de muntatge i proves prèvies a la data de l’estrena, per la qual cosa una part de l’equip tècnic de Telenoika s’hi va desplaçar per supervisar el compliment del rider i el muntatge i les proves dels equips, i per fer els ajustos tècnics necessaris en la projecció de vídeo a la façana de les ruïnes de St. Paul. Un cop supervisat el muntatge tècnic en coordinació amb el festival i el proveïdor, i un cop fetes les proves i els ajustos necessaris, ja estava tot preparat per a l’estrena del xou.

Encara que el muntatge dels equips correspongui a un proveïdor de serveis del festival on participem o a l’organitzador de l’esdeveniment, sempre cal coordinar, supervisar i dirigir el muntatge mitjançant la figura del director tècnic, que és un component del nostre equip de treball. Tant si el muntatge tècnic depèn de nosaltres com si és a càrrec de l’entitat que ens ha contractat el servei, és interessant exigir condicions de treball dignes per al personal tècnic, i que es compleixin els protocols de seguretat i la legislació laboral en temes com horaris i descansos.

Exhibició

Aquesta és la culminació del nostre projecte i el moment sense el qual cap de les fases anteriors tindria sentit; el moment en què la nostra peça ha de ser exposada davant dels espectadors i en què es tanca el cercle del procés creatiu. És quan, en espectacles com el mapping, podem comprovar si les intencions narratives i estètiques o els recursos quant a efectes visuals funcionen, ja que el públic reacciona de manera espontània davant de les tècniques que, com a creadors, hem utilitzat.

Documentació

El cas de Telenoika Mapping pot il·lustrar-nos com la bona documentació d’un projecte executat pot ser un bon reclam i una oportunitat de projectes futurs. La documentació audiovisual del primer projecte de mapping de Telenoika Mapping va suposar un efecte gairebé viral en l’època de l’Internet prexarxes socials. Això va donar a Telenoika Mapping cert prestigi internacional en el sector dels professionals de la creació audiovisual en directe, i va propiciar el desenvolupament de tants altres projectes de mapping.

Vídeo 41. Telenoika. Encounters – 光影大三巴. Macau Arts Festival (Xina) (2011)
Font: https://vimeo.com/24642623?embedded=true&source=video_title&owner=2231145

Vídeo 42. Entrevista a Telenoika. Encounters – 光影大三巴. Macau Arts Festival (Xina) (2011)
Font: Telenoika – “Encontros” – mapping audiovisual das Ruínas de S. Paulo (Macau)