4. Interactivitat

4.2. Inventari d’interaccions digitals

4.2.3. Sensors electrònics

Els sistemes interactius més populars i ubics solen estar basats en elements físics: botons, potenciòmetres, palanques… A aquesta mena d’interactuadors electromecànics hi podem sumar els sensors electrònics que obtenen informació de l’entorn i la transformen en dades digitals que es poden analitzar i usar com a causes d’un disseny interactiu.

  • Botons. Els botons permeten una interacció simple que ens dona una informació binària: on/off.
  • Potenciòmetres. Els potenciòmetres són resistències variables que ens donen una informació contínua, des d’un mínim fins a un màxim. S’utilitzen comunament per controlar el volum d’un sistema de so, i poden tenir múltiples usos dins d’un disseny interactiu.
  • Sensors piezoelèctrics. Els sensors piezoelèctrics són sensors de vibració. Integrats en una rajola de fusta, per exemple, ens permeten determinar quan aquesta fusta ha estat colpejada o trepitjada.
  • Sensors capacitius. Els sensors capacitius permeten determinar quan un objecte ha estat tocat i, inclús, amb quina pressió. Els sensors capacitius són extensos i tenen moltes funcionalitats diferents; fins i tot hi ha sistemes, com el MakeyMakey, que permeten convertir fruites en objectes interactius.
  • Sensors de distància. Els sensors de distància (per infrarojos o ultrasons) ens permeten determinar a quina distància es troba un objecte d’un altre.
  • Sensors PIR. Els sensors PIR detecten la llum infraroja que irradien els objectes al seu voltant. Es fan servir comunament per detectar moviments de persones.
  • Sensors de llum. Els sensors de llum (fotocèl·lules o LDR) responen a la quantitat de llum ambiental, i permeten dissenyar interaccions que varien segons la quantitat de llum o foscor que reben els sensors.
  • Sensors d’humitat. Els sensors d’humitat analitzen la humitat ambient i retornen valors que representen rangs que van des de la sequedat total fins a la immersió dins de l’aigua del mateix sensor.
  • Termistors. Els termistors són sensors de temperatura que ens ofereixen informació sobre la temperatura ambient, i aquesta informació la podem fer servir com a element interactiu de la nostra obra. Solen utilitzar-se en sistemes domòtics per regular sistemes de calefacció (termòstats).
  • Sensors de gasos. Els sensors de gasos ens donen informació sobre la presència de gasos a l’ambient. En trobem per a CO2, monòxid de carboni, ozó, metà, etc.

Vídeo 69. MaKey MaKey – An Invention Kit for Everyone (2012)
Font: https://www.youtube.com/watch?v=rfQqh7iCcOU&ab_channel=JaySilver