3. Llum, so, moviment i espai

3.5. La recerca sonora a les acaballes del segle XX

A les acaballes del segle xx, la recerca musical i sonora va experimentar un gran desenvolupament gràcies a l’aparició de les noves tecnologies per a la generació electrònica de sons i a la influència de l’art conceptual. Així, molts artistes van començar a utilitzar sons i músiques abstractes per crear instal·lacions artístiques i espectacles escènics.

Avui dia, el terreny de l’art i la recerca sonora continua essent un camp fèrtil, perquè no només es pot aplicar en la creació més experimental, sinó que grans indústries com la del cinema aposten per l’R+D en nous sistemes de generació i difusió de l’àudio. Institucions com l’IRCAM a París, el ZKM a Karlsruhe, l’MTG a Barcelona o la Universitat de Stanford inclouen programes molt potents enfocats a la recerca en so, música i tecnologia.

Un exemple d’artista sonor contemporani que fa servir el format de la instal·lació com a llenç per a les seves obres és Zimoun.