3. Llum, so, moviment i espai

3.10. Cas d’estudi: Horizon, de Playmodes

3.10.4. Feina on-site

Encarem la darrera fase de producció de la nostra obra: el muntatge i l’exhibició. Aquesta és la fase en la qual despleguem tota la feina feta anteriorment i l’oferim al públic. És important, com en la resta de fases −però aquí especialment!−, cuidar els detalls i els acabats del muntatge. Depenent de si l’exhibició és efímera o semipermanent o de si es fa en un espai exterior o en un espai interior, o en funció del tipus de públic que rebrà −familiar, expert−, els acabats i les mesures de seguretat hauran de ser d’una naturalesa o d’una altra.

Muntatge

Hem de reservar el temps necessari per muntar els dispositius, les estructures i l’attrezzo de la instal·lació. Sempre és aconsellable fer una previsió conservadora i afegir un dia de backup per tal de tenir marge d’actuació per si alguna cosa falla durant el muntatge.

També és molt important disposar d’un equip humà de muntatge de confiança, que entengui les nostres necessitats i que treballi amb les condicions laborals òptimes de temps de descans, seguretat i tracte econòmic. Habitualment, els tècnics de muntatge els contracta l’organització −festival, museu, galeria…−, però sempre està bé contactar-hi uns dies abans per explicar-los les nostres necessitats i estar alineats de cara al muntatge.

En el cas de la peça Horizon, de Playmodes, els operaris de muntatge i els tècnics de llum, vídeo i so s’organitzaren sota la direcció tècnica d’un dels membres de l’equip Playmodes, i sobre la base dels plànols d’implantació prèvia confeccionats en una fase anterior. Aquests plànols s’havien compartit prèviament amb tots els equips, i les forces humanes es dimensionaren segons la previsió del volum de feina.

El personal implicat en el muntatge de la instal·lació fou el següent:

  • Muntatge de truss i pantalla LED: 4 persones.
  • Muntatge de sistemes de so: 3 persones.
  • Muntatge d’il·luminació: 2 persones.
  • Tècnic de vídeo: 1 persona.
  • Tècnic de so: 1 persona.
  • Seguretat: 1 persona.
  • Equip Playmodes: 4 persones.

Exhibició

Quan el muntatge s’ha assolit positivament, arriba el moment de l’exhibició. Aquest és el moment més bonic de tot el procés, ja que podem veure la nostra obra acabada i rebre el feedback dels espectadors, que ens ajudarà a millorar l’obra en un futur. En aquest sentit, és important que puguem observar la peça des de tantes òptiques com ens sigui possible per copsar-ne els resultats, les debilitats i les fortaleses, amb l’objectiu de millorar-ne els detalls en una altra ocasió.

Documentació

Tan important com el procés creatiu és la documentació de la peça acabada. Unes bones gravacions de vídeo i àudio de la peça, des de diferents punts de vista, ens permetran conservar un record de la peça i també obtenir material promocional per a un futur. Cal reservar, doncs, un temps durant el període d’exhibició per documentar bé l’obra, i contractar, si cal, professionals de l’enregistrament de vídeo o de la fotografia. Com per exemple serien els Mind the Film.

Desmuntatge

En la majoria dels casos, els desmuntatges són més senzills que els muntatges. Si es dona el cas que els materials de la instal·lació són de lloguer, les mateixes empreses proveïdores s’encarreguen de recollir i transportar els materials als seus magatzems. En el cas dels materials propis, hem de tenir cura de recollir-ho tot sense malmetre-ho per poder reaprofitar els materials per a futures ocasions.