2. Videoinstal·lacions

2.8. Doms

Continuant en la línia de recerca que proposa l’abandonament dels marges quadrats de les pantalles tradicionals, els formats immersius representen un exemple d’innovació clar en aquest camp d’expressió artística. A més dels espais immersius, com Ideal Barcelona o MAD, una altra modalitat de vídeo immersiu la trobem en els doms.

El dom és un tipus de construcció arquitectònica en forma de cúpula usada des de principis del segle xx com a planetari, «un tipus de sala d’espectacles construïda principalment per presentar espectacles educatius i d’entreteniment sobre astronomia i el cel nocturn, o per ensinistrar en navegació celeste». (Wikipedia, Planetari). Dotat d’una gran pantalla de projecció en forma de cúpula, es fa servir per projectar de manera realista escenes d’estrelles, planetes i altres objectes celestes, amb finalitats didàctiques i educatives.

Els primers doms utilitzaven tecnologia mecànica: els planetes viatjaven sobre raïls elevats, impulsats per motors elèctrics, i les estrelles es creaven amb centenars de bombetes elèctriques; però, ja el 1923, Carl Zeiss va projectar imatges del cel nocturn sobre el blanc de la cúpula de formigó al sostre de l’edifici de les instal·lacions Zeiss.

A finals del segle xx es comencen a informatitzar i digitalitzar els planetaris, i és el 1983 quan l’empresa Evans & Sutherland, companyia fundada per Ivan Sutherland, creador de Sketchpad, instal·la al Planetari Hansen el primer projector digital capaç de mostrar gràfics per computadora, utilitzant un sistema de gràfics vectorials per mostrar camps d’estrelles i art lineal.

Amb el pas del temps, diferents doms al voltant del món, a més de desenvolupar la seva activitat com a planetaris, organitzen a les seves instal·lacions festivals de cinema fulldome, com el FullDome Festival de Jena, el Dome Fest West de Los Angeles, el Fulldome UK de Plymouth o el Dome Under Festival de Melbourne.

Amb el desenvolupament de l’art digital i l’evolució tecnològica, seguit de l’interès per l’experimentació en el camp del vídeo immersiu, diferents espais dom i festivals d’art digital o de música electrònica ofereixen àrees d’exhibició per a espectacles fulldome. Al nostre país, el festival MIRA ha estat pioner a oferir al públic experiències immersives en el dom instal·lat per Eyesberg Studio a Fabra i Coats, incloent-hi programació artística tant en format de projecció de peces fulldome com en sessions audiovisuals en directe.

Figura 10. Domo Mira Festival (2015)
Font: https://landscapes.digital/projects/dome-mira-festival/

Un d’aquests espais, reconegut internacionalment perquè és pioner en el camp de la creació immersiva, es troba al SAT de Mont-real, que el 2011 va inaugurar la Satosphère, «el primer teatre modular immersiu permanent, dedicat a activitats de creació artística i visualització». Situat a l’edifici de la Societat per a les Arts i la Tecnologia (SAT), definida com una organització sense ànim de lucre dedicada a la cultura digital i fundada el 1996, la Satosphère ofereix al públic experiències immersives a la seva cúpula, però també concerts, tallers, conferències, exposicions i altres tipus d’activitats. El SAT és un lloc obert a tots els públics que funciona com un centre creatiu que inclou la cúpula immersiva (Satosphère), un laboratori de recerca (Metalab) i un centre de creació i de residències artístiques. La cúpula, de 18 metres de diàmetre i 13 d’alçada, disposa de 8 projector de vídeo i 157 altaveus, i forma una pantalla de projecció esfèrica per a l’exhibició de peces d’art digital immersiu i interactiu, que situa el públic al centre de l’experiència audiovisual.

El paper del SAT és també reconegut pel seu treball en la transmissió de coneixement i en la difusió de la cultura digital, atès que dona suport a artistes visuals en oferir les seves instal·lacions per poder desenvolupar projectes fulldome, i programa sessions d’espectacles immersius, projeccions de vídeo, residències artístiques o jornades d’experimentació a la Satosphère.

A Espanya, un col·lectiu pioner en la creació, promoció i difusió fulldome és EyesbergStudio.

Molts programaris de creació visual ofereixen la possibilitat de crear continguts 360º en el format equirectangular per a ulleres VR o en el format fulldome, amb la qual cosa faciliten la creació d’aquest tipus de continguts a artistes i creadors visuals. Podem trobar aquestes característiques en aplicacions com AfterEffects, Cinema4D, Blender, Unity, Unreal, Smode, Notch, Touchdesigner…

Figura 11. Aakanksha Rana. Visual representation of equirectangular and cubemap projections for the captured 360 video (2019)
Font: https://www.researchgate.net/publication/335258068_Towards_Generating_Ambisonics_Using_Audio-Visual_Cue_for_Virtual_Reality/download