4. Interactivitat

4.2. Inventari d’interaccions digitals

4.2.4. Dades

Les dades obtingudes a partir de sistemes remots són també una font interessant per dissenyar interaccions. Des de les dades horàries fins al mercat de valors, l’anàlisi de les dades pot aportar un bon suport conceptual a la nostra obra.

  • Dades horàries. Les dades horàries, i també les del calendari (dia, mes, estació, any) ens poden donar un context interessant i, alhora, possibilitar que la nostra obra evolucioni segons cicles com el dia i la nit, l’estació de l’any o, fins i tot, durant períodes llargs de temps.
  • GPS. El sistema de posicionament global ens ofereix coordenades espacials que poden integrar una dimensió de geolocalització a les nostres instal·lacions.
  • Valors borsaris. Els mercats de valors publiquen dades en temps real de l’evolució dels preus de les accions de les societats anònimes. Aquestes dades poden utilitzar-se per dissenyar interaccions si, per exemple, la nostra obra fa una anàlisi crítica del capitalisme i dels mercats financers.
  • Dades astronòmiques. L’evolució dels astres, el trànsit de cometes, els cicles solars, les fases de la lluna o les pluges d’asteroides, entre altres coses, són dades ben documentades i habitualment obertes gràcies a una xarxa planetària d’observatoris astronòmics i agències espacials. Si volem, podem usar aquestes dades com a part de les nostres obres.
  • Sistemes de votació. Gràcies als telèfons intel·ligents dels espectadors, i per mitjà de les aplicacions mòbils per enquestar, podem accedir als resultats d’aquestes enquestes i modificar els continguts audiovisuals de la nostra obra. Aquest tipus d’interaccions mitjançades pels telèfons intel·ligents evolucionen contínuament i permeten dissenys molt precisos.
  • Bases de dades generals. En general, a Internet hi ha moltes bases de dades de naturaleses diverses i actualitzades en temps real, les quals, moltes vegades, podem consultar obertament i integrar a la nostra obra. Dades de tracking de fauna en perill d’extinció, dades de desforestació, indicadors econòmics i socials, parcs immobiliaris, transaccions mercantils, etc. Tot això són informacions que estan a l’abast dels nostres discursos.

Vídeo 70. Domestic Data Streamers. Drip-By-Tweet, Twitter Voting System Laus Audience Awards (2014)
Font: https://vimeo.com/221185107