3. Llum, so, moviment i espai

3.9. Espais figitals

Hem deixat per al final la categoria més àmplia i la que engloba més bé el gruix d’artistes que avui en dia treballen en el terreny de la instal·lació audiovisual. Tot i tractar-se d’un grup heterogeni d’artistes i tècniques, podem englobar totes aquestes obres dins de la categoria figital (físic + digital), ja que operen en aquest territori híbrid en el qual la tecnologia digital colonitza i transforma l’espai físic, i converteix les obres en experiències de realitat mixta.