2. Videoinstal·lacions

2.9. Cas d’estudi: Mapping Telenoika Macau

2.9.5. Postprojecte

Facturació

Un cop executat satisfactòriament el projecte, queda cobrar pels serveis oferts, per la qual cosa hem de fer les factures corresponents perquè es faci efectiva la remuneració. Si hem contractat treballadors, hem col·laborat amb autònoms o hem encarregat serveis a proveïdors, haurem d’assumir els pagaments acordats.

Edició de la documentació

En aquest punt fem l’edició del material audiovisual i fotogràfic de l’obra com a eina de documentació, exhibició i difusió. Per a cada canal de difusió que es pugui fer servir, s’ha de pensar en estratègies i formats diferents. No documentem igual si utilitzem YouTube, que si utilitzem Instagram o TikTok.

Publicació a les xarxes socials i a la premsa

En l’era de les xarxes socials, la documentació audiovisual i la seva difusió per mitjà de diferents canals és una oportunitat per donar-se a conèixer i aconseguir projectes nous.